Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Smaksztuki.pl”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.smaksztuki.pl pl, zwanego dalej "Sklepem".

 2. Sklep prowadzony jest przez podmiot Smaksztuki.pl Bartłomiej Chodyń z siedzibą: ul. Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków, posiadający NIP 677-215-61-65, REGON 120865425 zwany dalej "Administratorem".

 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy: www.smaksztuki.pl e-mail: biuro@smaksztuki.pl, telefon 502-931-131 lub 506-232-245, adres korespondencyjny: ul. Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków

 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu: herbata, kawa, czekolada, rękodzieło ceramiczne, akcesoria do herbaty, czajniki ceramiczne itp. Sklep Smaksztuki.pl prowadzi również sprzedaż warsztatów i bonów upominkowych na warsztaty edukacji artystycznej (emisja bonów jednego przeznaczenia wykonywana we własnym imieniu).

 2. Oferowane przedmioty są nowe i zapakowane w opakowania jednostkowe jeśli produkt tego wymaga.

§ 3. Polityka prywatności

Więcej o polityce prywatności stosowanej u nas przeczytasz tutaj >>

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Administratorem danych osobowych jest podmiot Smaksztuki.pl Bartłomiej Chodyń z adresem: ul. Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków, posiadający NIP 677-215-61-65, zwanym dalej "Administratorem danych".

 3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, dane kontaktowe: biuro@smaksztuki.pl

 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru
 • wysyłania powiadomień ze sklepu internetowego związanych ze złożonym zamówieniem
 • doręczenia Klientowi towaru lub bonu na warsztaty, na który Klient złożył zamówienie
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, czyli e-faktury
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera. Może też dokonać rezygnacji z subskrypcji i usunięcia swojego konta mailowego z bazy newslettera drogą mailową wysyłając w treści maila słowo "NIE" na adres: biuro@smaksztuki.pl 

 3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 • firma Kurierska np. Inpost, Poczta Polska, DPD, UPS
 • Furgonetka 
 • InPost Paczkomaty.
 1. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

 2. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 3. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w artykule pod linkiem: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

 5. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 4. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

4.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

4.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

4.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

4.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

4.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 5. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu urządzenie końcowe Klienta powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  • aktywne łącze internetowe,
  • Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 128 MB ,
  • System operacyjny co najmniej Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X.
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 4. Witryna internetowa sklepu jest automatycznie dopasowana do rozdzielczości ekranu.

 

§ 6. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty
 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

  3. Sklep, przed dokonaniem zakupu bonów na warsztaty edukacji artystycznej, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 • dokładny opis danego warsztatu;
 • cenę warsztatów, czas trwania warsztatu, termin ważności bonu.
 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie

 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku „zamawiam” w podsumowaniu listy zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

  • Imię i nazwisko lub/i nazwa firmy
  • Adres email
  • Numer telefonu
  • Dane adresowe klienta oraz jeśli są inne – dane adresowe do dostawy zamówienia.
  • NIP (dotyczy klientów firmowych nie będących konsumentami)
  • Określenie charakteru zakupów (dotyczy 
 3. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

 5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad. Sklep Smaksztuki.pl zobowiązuje się wykonać usługę warsztatów edukacji artystycznej w naszej pracowni w terminie ustalonym z klientem drogą telefoniczną lub mailowo.

 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest przez Sprzedawcę poprzez zmianę statusu zamówienia na ”NOWE - przyjęto do realizacji”, klient otrzymuje wówczas maila o przyjęciu zamówienia do realizacji; do jego rezerwacji w sklepie stacjonarnym.

  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane poprzez ustalenie zamian na inne dostępne produkty, częściowo czy w całości anulowane.

  4. W przypadku płatności kartą VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO - czas realizacji zamówienia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji płatności kartą czyli od momentu otrzymania informacji, że płatność za zamówienie została dokonana.
 7. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia. W bardzo rzadkich przypadkach "błędnej ceny" będziemy ustalać z Klientem optymalne rozwiązanie lub zwrot pieniędzy.

 8. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską,

b) zwykły przelew

c) przelew w ramach płatności natychmiastowych "Płatności Shoper.pl".

Szczegóły dotyczące PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH 

W sklepie Smaksztuki.pl obsługujemy następujące rodzaje kart, którymi można realizować płatność natychmiastową:
Banki dostępne w usłudze "Pay-by link": mTransfer - mBank, Inteligo - PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO - IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK - POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET - Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile - Usługi bankowe.

Operatorzy kart płatniczych dostępnych w usłudze "Płatności Shoper obsługiwanej przez Auto Pay" : VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Auto Pay.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub na rachunek wskazany przez Klienta. 

Szczegóły dotyczące zwrotu środków w ramach PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH

Podmiotem świadczącym usługę płatności online drogą elektroniczną jest Auto Pay.

W przypadku skorzystania z tej formy płatności i wystąpienia sytuacji potrzeby zwrotu środków za transakcję dokonaną w ten sposób, sklep Smaksztuki.pl tj. sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub wskazany przez klienta drogą mailową numer rachunku bankowego. Wartość zwrotu środków zostanie pomniejszona o wartość prowizji za przelew natychmiastowy Auto Pay Obecnie wynosi 1,91%. Pomniejszenie wynika z tego, że firma Auto Pay nie zwraca prowizji, ponieważ usługa przelewu natychmiastowego została zrealizowana.

 1. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od momentu przyjęcia zamówienia.

 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 1-7 dni roboczych:

  • od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
  • od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.
 4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce „Dostawa”. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

 5. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

 6. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: http://www.ups.com/WebTracking/track?loc=pl_PL

 7. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 8. Wraz z produktem Sklep wysyła na życzenie klienta formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 9. Wraz z Produktami nie wysyłamy papierowej faktury VAT. Wysyłamy ja drogą mailową do klienta. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firmy),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 1. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 7. Reklamacje 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 2. W zakresie reklamacji Klient nazywany "Przedsiębiorca jako Konsument" zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego

  Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zakup-jako-konsument-a-jako-przedsiebiorca-czy-jest-roznica

  Zaznaczając w trakcie zakupów w naszym sklepie online pole "Regulamin sprzedaży" a nie zaznaczając pola "Regulamin dla firm" stwierdza, że nie jest to związane z działalnością (Przedsiębiorca jako Konsument)" Klient firmowy stwierdza, że zakupy nie mają charakteru zawodowego. 
 3. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres biuro@smaksztuki.pl lub listem poleconym na adres ul. SmakSztuki.pl, Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL: http://www.smaksztuki.pl/pl/i/Zwrot%2C-reklamacja/30 zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

  2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

  3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

  4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

  8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

  9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

  

§ 8. Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres : biuro@smaksztuki.pl Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL:

  http://www.smaksztuki.pl/pl/i/Zwrot%2C-reklamacja/30

  oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu na życzenie klienta. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - ceramika NA ZAMÓWIENIE, perfumy NA ZAMÓWIENIE
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • Konsument zarezerwował towar z opcją ODBIÓR OSOBISTY w sklepie online Smaksztuki.pl i odebrał towar w sklepie stacjonarnym. W takiej sytuacji Klient traci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Ceramika NA ZAMÓWIENIE i perfumy NA ZAMÓWIENIE - brak możliwości zwrotu

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z naszym regulaminem i prawami konsumenta produkty wykonywane NA ZAMÓWIENIE nie podlegają zwrotom w sprzedaży na odległość, tylko zwykłemu prawu rękojmi z tytułu uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską. 

Dodatkowe informacje: Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

  SmakSztuki.pl, Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować starannie w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem. W przypadku płatności przez Klienta przelewem natychmiastowym - wartość środków zostanie pomniejszona o wartość usługi przelewu natychmiastowego.

 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

WARSZTATY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - wszystkie usługi realizowane w pracowni Smak Sztuki wymienione poniżej:

- Warsztaty ceramiczne dla dzieci i warsztaty ceramiczne dla dorosłych

- Warsztaty degustacyjne: degustacje herbat świata, degustacje kaw świata, degustacje czekolad belgijskich, komponowanie herbat, fondue czekoladowe z owocami, robienie eliksiru miłosnego, degustacja yerba mate, degustacja herbat kwitnących, warsztaty robienia tęczy z ziół

- Warsztaty perfumeryjne: spotkania o perfumach 30 minut, 1 godzina; warsztaty robienia perfum 2 godzinne

- Warsztaty mydlarskie: warsztaty bez certyfikatu warsztaty robienia mydeł, z certyfikatem warsztaty robienia mydeł

oraz inne warsztaty edukacji artystycznej sprzedawane w pracowni Smak Sztuki w formie bonów na warsztaty.

 1. ODWOŁANIE zakupionej usługi WARSZTATÓW EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - jeżeli Klient będący konsumentem zamówił i opłacił warsztaty edukacji artystycznej - odwołanie terminu warsztatów można wykonać według zasady - 48 godzin lub więcej przed ustalonym terminem warsztatów. W sytuacji kiedy ważność bonu na warsztaty minęła - usługa nie może zostać zrealizowana. Przykład: Klient kupił bon 1 stycznia, termin ważności mija 1 stycznia następnego roku, Klient zadzwonił dnia 29 grudnia w celu ustalenia terminu warsztatów na 15 stycznia.   W powyższej sytuacji Klient powinien zadzwonić tydzień lub 2 tygodnie wcześniej przed upływem ważności bonu na warsztaty, aby móc ustalić termin realizacji warsztatów na styczeń bez konieczności przedłużania ważności bonu upominkowego, czyli bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 2. Zwrot środków za zakupione warsztaty - w sytuacji żądania zwrotu za zakupione warsztaty przez Klienta będącego Konsumentem - możemy dokonać zwrotu środków tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy żądanie zwrotu środków pochodzi od Klienta, który opłacił warsztaty, dodatkowo czas zwrotu od daty zakupu to 14 dni. W przypadku ustalenia terminu rezerwacji usługi - Klient traci prawo do zwrotu środków. W sytuacji płatności przelewem natychmiastowym - wartość środków zostanie pomniejszona o wartość usługi przelewu natychmiastowego. Do 7 dni środki zostaną zwrócone po otrzymaniu żadania i/lub otrzymaina od Klienta podpisanego skanu korekty faktury. Patrz poniżej "ZASADY ZWROTU BONU".
 3. Przedłużenie ważności bonu upominkowego na warsztaty - istnieje możliwość przedłużenia ważności bonu na kolejny okres, opłata wynosi 50% wartości jednego bonu na te warsztaty. Przedłużenie ważności bonu wymaga formy pisemnej (mailowej) i skutecznego uiszczenia opłaty. Opłata 50% naliczana jest od aktualnej wartości usługi na dzień przedłużenia usługi.

ZASADY ZWROTU BONU W PDF

Klient ma prawo odstąpić od umowy, dokonując zwrotu niezrealizowanego Bonu na warsztaty lub zakupy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego otrzymania, czyli otrzymania podanego w zamówieniu maila z linkiem do pobrania zatytułowanym: "Plik do pobrania PDF po opłaceniu zamówienia".

Odstąpienia od umowy i zwrotu niezrealizowanego Bonu na warsztaty lub zakupy można dokonać kontaktując się mailowo z nami na adres:  biuro@smaksztuki.pl

§ 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 • Internetowe rozstrzyganie sporów w UE: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

 Załączniki do Regulaminu:

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;

d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

   1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Bartłomiej Chodyń, SmakSztuki.pl, Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

   1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   3. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Sklep SmakSztuki.pl ADRES DO ZWROTU: Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków; adres internetowy: www.smaksztuki.pl, e-mail: biuro@smaksztuki.pl, telefon 502-931-131 lub 506-232-245.

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

---

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2024 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl